გია ნადირაძე.

ესპუბლიკის დამსახურებული არქიტექტორი.

ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.

Gia Nadiradze.

Honored architect of the republic.

Professor of Technical University.